Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Esprit Des Vins / L'Esprit de l'Art

Contactgegevens:

Esprit de l'Art
Telefoon: +32 475 89 25 97
E-mail: info@espritdesvins.com
Ondernemingsnummer: BE 0448.245.908 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, photo's, afbeeldingen e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Esprit Des Vins of rechthoudende derden. 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke- of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Esprit Des Vins levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Esprit Des Vins de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Esprit Des Vins kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse- of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten alle tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Esprit Des Vins geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Esprit Des Vins kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Esprit Des Vins verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Prijzen

Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen in Euro inclusief btw, exclusief verzendkosten.

Esprit des Vins heeft het recht om haar prijzen op elk moment te wijzigen en eventuele weergavefouten te corrigeren.

In het geval van een prijswijziging voor een artikel dat al is besteld, heeft u het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. 

Bestelling

De koper verklaart de minimum leeftijd te hebben om alcoholische dranken te kopen zoals toepasbaar in land van bestemming.

Beschikbaarheid

We doen al het mogelijke om de nauwkeurigheid van de voorraden op de site te garanderen. Alle aanbiedingen op de site worden echter gedaan "Onder voorbehoud van stock". Bij een eventueel voorraadtekort zullen we u een alternatief voorstellen of heeft u het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.

Verzending

We passen de Belgische wetten, voorschriften en procedures toe. Als de koper zich buiten België bevindt, is het de verantwoordelijkheid van de koper om de desbetreffende wetten in het land van ontvangst correct toe te passen.

Alle accijnzen / invoerrechten die van toepassing zijn in het land van ontvangst, of andere beperkingen zoals verbod op invoer van alcoholhoudende dranken, zijn UITDRUKKELIJK de verantwoordelijkheid van de koper.  De verkoopprijs en verzendkosten bevatten nooit de eventuele accijns/douane kosten, deze zijn altijd ten laste van de koper.

BeTAling

De wijnen worden tegen voorafgaande betaling verzonden of betaling bij het ophalen.

Voor verkoop op factuur aan professionelen, blijven de wijnen eigendom van Esprit des Vins tot volledige betaling van de factuur.

LeverTijden

Levertijden zijn slechts indicatief en mogen niet als bindend worden beschouwd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van overschrijding van de normale levertijd. 

 

Transport

Alle genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
Voor bestellingen op de site worden de verzendkosten automatisch toegevoegd aan de prijs van wijnen.
Voor details kijk op "Verzend Ino"

Voor grotere bestellingen kan u op voorhand een prijsofferte aanvragen voor het transport.
 

 

Klachten

Al onze wijnen worden in speciale heavy duty dozen verstuurd. Mocht u ondanks onze goede zorgen toch gebroken flessen opmerken of als het geleverde product niet overeenkomt met de bestelling, neem dan binnen 24 uur contact met ons op via e-mail op esprit.vins@telenet.be.

In geval van breuk, gelieve foto's van de transportdoos en de gebroken flessen door te mailen. Uw klacht wordt onmiddellijk verwerkt.

Garantie

We proberen steeds kwaliteitswijnen in goede staat te leveren. Mocht een wijn niet aan uw verwachtingen voldoen, dan zijn we steeds bereid een oplossing te zoeken.

Let wel er zijn 2 grote uitzonderingen:

-) Wijnen ouder dan 20 jaar oud worden altijd verkocht in de staat waarin ze zich bevinden. Gezien hun leeftijd worden ze als bederfbare producten beschouwd. Ze worden noch teruggenomen, geruild of terugbetaald. Geen enkele garantie is van toepassing op deze wijnen.

-) Voor flessen met kurksmaak: dit probleem is al aanwezig bij het bottelen, daar wij oudere wijnen verkopen, kunnen we ons niet tegen de producent keren en kunnen daarom ook geen enkele garantie bieden.

Annulatie

U kunt uw bestelling steeds wijzigen of annuleren binnen 14 dagen na registratie, zonder opgave van redenen.

Voor reeds afgeleverde wijnen zijn de retourkosten ten laste van de koper. Wijnen ouder dan 20 jaar kunnen niet geretourneerd worden. Zie ook bovenstaand punt Garantie.

 

PerSOONlIJKe Gegevens

Esprit des Vins verzekert de integriteit van uw persoonlijke gegevens en verbindt er zich toe deze niet beschikbaar te stellen aan derden.